Specialisaties

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij/zij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn/haar praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Fysiotherapie Den Oldenhof beschikt in de praktijk over een sportzaal met fitnessapparatuur. Ook samenwerken met sportverenigingen is mogelijk. Indien nodig werken wij ook in overleg met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs.

Medical taping wordt ook vaak gedaan als behandeling of ter ondersteuning bij sportklachten.

Bekijk item

Parkinson

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen en ontstaat door een versneld celverlies in bepaalde delen van de hersenen. Wanneer de cellen in een klein gedeelte van de hersenen, de zogeheten ‘zwarte kernen’, verloren gaan ontstaat een tekort aan dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die nodig is om signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. Dopaminetekort leidt tot de kenmerkende symptomen van de ziekte van Parkinson.

Klachten en symptomen bij Parkinson
De ziekte van Parkinson is complex en mensen kunnen allerlei uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt zijn alle symptomen exact hetzelfde. Bekende klachten zijn beven, stijfheid van de spieren, trager worden van bewegingen en houdings- en evenwichtsproblemen.
Deze kernsymptomen beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant van het lichaam. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige. Deze bekende klachten worden vaak voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose Parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld.

Naast bovengenoemde symptomen kan een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. 

Er zijn medicijnen om de verschijnselen van de ziekte te verminderen. Tot nu toe bestaan er geen medicijnen die de ziekte van Parkinson genezen of het ziekteproces vertragen. Naast  behandeling met medicijnen wordt vaak een paramedische (fysiotherapie) behandeling worden ingezet.
Parkinson heeft geen invloed op de lengte van leven, maar wel op de kwaliteit ervan.

Wat kan ik zelf doen?
Het is belangrijk om voldoende te (blijven) bewegen. Wacht niet tot uw conditie vermindert, maar houd deze op peil. Heel belangrijk is om gedurende de dag minder lang te zitten. Pak voor korte afstanden niet de auto, maar de fiets of ga lopen. Neem de trap in plaats van de lift. Probeer daarnaast op minstens vijf dagen in de week een half uur te bewegen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen of zwemmen. Dat half uur kunt u ook opdelen in blokken van tien of vijftien minuten. Als u een sport beoefent, ga hier dan zo mogelijk mee door.
Een gespecialiseerd Parkinson fysiotherapeut kan u hierover adviseren en u begeleiden.

Bekijk item

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Manuele Lymfe Drainage (MLD) is een massagevorm, die het lymfestelsel stimuleert. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht in ons lichaam (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren. Het afvoeren van vocht is belangrijk, omdat het o.a. drukt op zenuwen, bloedvaten en/of spieren. Het bijzondere van MLD-therapie is, dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral ook op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.

Zeer veel processen verlopen via het lichaamsvocht:

• het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen
• het uitwisselen van stoffen (bijv. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (bijv.  zuurstof, koolzuurgas)

Deze processen die via het lichaamsvocht verlopen noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door het stimuleren van het lymfesysteem en indirect door het dempen van het verhoogde stressniveau in het lichaam.

 In tegenstelling tot de bloedcirculatie, heeft het lymfestelsel alleen een afvoersysteem, waarin lymfevocht stroomt. Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten en -klieren. Ons lichaam heeft circa 600 lymfeklieren, vooral in de hals (fossa jugularis 200), oksel, lies en buik (darmen 200). De lymfevaten vangen resten op van het bloedplasma, vervoeren de schadelijke stoffen (virussen, bacteriën, kankercellen, celresten, restanten van ontstekingen) en eiwitmoleculen en transporteren, die verder naar de lymfeklieren, die de lymfe filtreren en de eiwitconcentratie reguleren. Lymfevaten komen in de bloedbaan terecht en worden via de bloedbaan uitgescheiden door het lichaam, zodat de lymfe gezuiverd verder kan stromen. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie van ons lichaam.

 

De therapie mogelijkheden (afhankelijk van de klachten of aandoening) zijn:

 1. MLD therapie (o.a. Oedeemtherapie)
 2. Lymftaping
 3. Oefentherapie
 4. Compressietherapie d.w.z. bandageren/zwachtelen

MLD therapie

Deze therapie is toepasbaar voor onderstaande indicatiegebieden (al dan niet in combinatie met andere therapievormen):

Lymfoedeem

 • posttraumatische en postoperatieve oedemen
 • verstuiking, bloeduitstorting, spierpijn, letsels, verwondingen
 • botbreuken, opgezette buik en blaas na ruggewervelfractuur
 • dikke arm’ na borstamputatie,
 • ’dikke buik’ na buikoperatie
 • dystrofieën: o.a  Sudeckse dystrofie
klachten als gevolg van:
 • stress
 • slapeloosheid,
 • concentratieverlies,
 • obstipatie,
 • diarree,
 • hoofdpijn
 • en vruchtbaarheidsproblemen   

keel-, neus-, en ooraandoeningen

reumatische aandoeningen, oedeem van reumatische oorsprong en arthrose

klachten van het zenuwstelsel                                        

huidproblemen:     eczeem, acne en littekens                                                               

longaandoeningen:  chronische bronchitis, longemfyseem, astma                                                            

orgaanklachten:     bv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn)                                                                                                                        

osteoporose, problemen met bloedvaten

circulatiestoornissen:    glaucoom, etalagebenen (claudicatio intermittens)                                                        

 

Bekijk item

Manueel Therapie

Manueel Therapie

Manuele therapie is geschikt voor klachten die gepaard gaan met pijn en/of het slechter kunnen bewegen van één of meerdere gewrichten.

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt, zijn:

 • Hoofd- en nekpijn, vaak in combinatie met een stijve bovenrug
 • Nekpijn, ook als deze uitstraalt tot in de arm
 • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
 • Heupklachten
 • Lage rugklachten, ook als deze uitstralen naar het been
 • Duizeligheid die komt door het bewegen van de nek
 • Kaakklachten, soms in combinatie met nekklachten
 • Schouderklachten, mogelijk in combinatie met nekklachten
 • Frozen shoulder (pijn en stijfheid in de schouder)
 • Tenniselleboog

Gewrichten kunnen ook een te grote beweeglijkheid hebben (hypermobiliteit). Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan de manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen leren hoe u uw gewrichten stabieler kunt maken door het versterken van uw spieren.

Neem voor meer informatie contact op met onze manueel therapeuten.

Bekijk item

Algemeen Fysiotherapie

Algemeen Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij/zij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan wordt samen met u gekeken naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met deze adviezen en oefeningen wordt er voor gezorgd dat u weer beter kunt bewegen.

Het gaat vooral om klachten van het bewegingsapparaat: pijn, stijfheid, krachtverlies, moeite met bewegen, moeite met ontspanning,  etc.
De behandeling is erop gericht de normale functie weer te herstellen of u te leren te leven met de beperkingen die er zijn.
Het behandeldoel is niet alleen gericht op een gezond lichaam, maar ook op  “gezond  gedrag”. Wij streven naar een vlot herstel en rekenen daarbij ook op uw eigen inzet.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut van Fysiotherapie Den Oldenhof..

Meer informatie over fysiotherapie kunt u vinden op de site van het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

 

Bekijk item