Algemeen Fysiotherapie

Over Fysiotherapie Den Oldenhof

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Samen met de algemeen fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij/zij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan wordt samen met u gekeken naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met deze adviezen en oefeningen wordt er voor gezorgd dat u weer beter kunt bewegen.
Het gaat vooral om klachten van het bewegingsapparaat: pijn, stijfheid, krachtverlies, moeite met bewegen, moeite met ontspanning,  etc.
De behandeling is erop gericht de normale functie weer te herstellen of u te leren te leven met de beperkingen die er zijn.
Het behandeldoel is niet alleen gericht op een gezond lichaam, maar ook op  “gezond  gedrag”. Wij streven naar een vlot herstel en rekenen daarbij ook op uw eigen inzet.                                                                                   
Meer informatie over fysiotherapie kunt u vinden op de site van het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.