Corona 23 maart 2020 | 24-03-2020

Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen tijdens de persconferentie van het kabinet op 23 maart j.l. zijn de maatregelen rondom het coronavirus verder aangescherpt. Deze aanscherping heeft nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen, waaronder ook fysiotherapie valt. De toegankelijk van de fysiotherapie is verder aangescherpt.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Wij kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de huisarts of medisch specialist. Deze bepaalt of de behandeling medisch noodzakelijk is en de gevolgen van niet behandelen wel of niet irreversibel zijn. Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u, met waar mogelijk inachtneming van de anderhalve meterregel, behandelen. Dit houdt in dat de voorkeur uitgaat naar behandeling zonder fysieke aanraking.
  • Heeft u symptomen die gelinkt kunnen worden aan Corona, dan kunnen wij u niet behandelen. Ook hiervoor geldt dat online of telefonisch consulteren wel mogelijk is.

Onze online consulten vinden vooralsnog plaats via Skype. Ons skype adres is fysiogorsselonline@hotmail.com. 
We verwachten spoedig ook andere mogelijkheden online te kunnen aanbieden.

Hartelijk dank voor uw begrip,
Het team van Fysiotherapie Den Oldenhof

Delen:

« Terug naar het overzicht