Tarieven 2021

Over Fysiotherapie Den Oldenhof

Wij hebben voor 2021 een contract met alle zorgverzekeraars.

Maar om voor vergoeding fysiotherapie in aanmerking te komen, dient u een aanvullende verzekering afgesloten te hebben bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw (aanvullende)verzekering hoeveel behandelingen of tot welk bedrag u vergoed krijgt.

Tarieven

Onderstaand vindt u het overzicht van de tarieven voor de behandelingen per 1-1-2021 wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen.

Reguliere zitting fysiotherapie                                  €  35,00

Manuele therapie                                                     €  45,00

Oedeemtherapie                                                      €  45,00

Screening                                                                 €  15,00

Screening, intake en onderzoek                               €  47,50

Intake en onderzoek na verwijzing                           €  47,50

Toeslag aan huis                                                       €  12,50

Niet nagekomen/niet tijdig afgezegde afspraak        €  24,75

 

Verhindering

Wanneer u bent verhinderd dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Is de behandeling niet tijdig afgezegd of komt u de afspraak niet na dan wordt deze aan u doorberekend. U krijgt de nota rechtstreeks toegestuurd; deze wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. 

Heeft u vragen: vraag uw behandelend fysiotherapeut om toelichting of kijk op de site van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.

Voor de tarieven van de Fitness en Pilates: zie tabblad Fitness.